Forum inwestycyjne
Kałusz-inwest 2019

10-11 września 2019 r., m. Kałusz

Rejestracja

Na forum są zaproszeni

17

Konsularnych oraz dyplomatycznych przedstawicielstw

9

Izb przemysłowo-handlowych oraz handlowych przedstawicielstw firm miedzynarodowych

40+

Predstawicielstw biznesu ukraińskiego oraz zagranicznego

100+

Uczestników


O forum

Cele forum inwestycyjnego
  • Aktywizacja dialogu władz z biznesem, rozwój istniejących oraz nawiązywanie nowych kontaktów.
  • Prezentowanie atutów miasta Kałusz jako lidera przemysłowego na Przykarpaciu.
  • Prezentacja interesujących projektów inwestycyjnych.
  • Stale nawiązywana dwustronna komunikacja z inwesorami, przy monitorowaniu instytucji publicznych, w celu zwiększenia inwestycji w miasto Kałusz.
Zadania główne
Tworzenie dobrego wizerunku miasta Kałusza, jako najbardziej atrakcyjnego miasta dla inwestycji w zachodniej części Ukrainy.
Zaprezentowanie inwestycyjnego paszportu oraz inwestycyjnego portalu mista Kałusza http://investkalush.if.ua/

10 września

09:00 Rejestracja uczestników forum, powitalna kawa
10:00 Otwarcie forum, słowo powitalne, zaprezentowanie uczestników
10:20 Prezentacja możliwości inwestycyjnych miasta Kałusza
10:45 Panel dyskusyjny – Rozwój miast industrialnych
12:30 Aromatyczne kawa i herbata
12:45 Panel dyskusyjny – Makroekonomiczne możliwości oraz tendencje w Ukrainie i na świecie
14:00 Smaczny obiad
15:00 Panel dyskusyjny - Prowadzenie biznesu w Kałuszu (przedstawiciele miejscowego biznesu oraz inwestrów, którzy prowadzą własny biznes w Kałuszu)
16:00 Aromatyczne kawa i herbata
16:20 Panel dyskusyjny – Omówienie projektu paszportu inwestycyjnego miasta
17:00 Czas wolny
18:00 Kolacja –grill, spotkania integracyjne

11 września

09:30 Kawa
10:00 Uczestnicy forum mogą wziąć udział w:
  • Zwiedzanie przedsiębiorstw miasta Kałusza;
  • Prezentacja specjalnej testowej adaptacji kooperacyjnej gry planszowej „Świat społeczności” w celu tworzenia wspólnego obrazu rozwoju miasta oraz roli każdego mieszkańca oraz organizacji w realizacji miejscowej strategiiw ramach inwestycyjnego forum „Kałusz-inwest 2019”
13:00 Smaczny obiad
Udział w forum jest bezpłatny. Organizatorzy ponoszą koszty zakwaterowania* oraz wyżywienia.
Wystarczy zarejestrować się na linku!
*Wyłącznie dla uczestników zamieszkałych poza odrębem obwodu Iwano-Frankiwskiego.

Miejsce przeprowadzenia forum

Kompleks hotelowo-restauracyjny „Czornohora”
Ukraina, obw. Iwano-Frankiwski, m. Kałusz,
w. Mostyszcze, ul. Poharyszcze, 1a
Місце проведення Калуш-інвест — Готельно-ресторанний комплекс Чорногора
Місце проведення Калуш-інвест — Готельно-ресторанний комплекс Чорногора
Місце проведення Калуш-інвест — Готельно-ресторанний комплекс Чорногора
Місце проведення Калуш-інвест — Готельно-ресторанний комплекс Чорногора
Місце проведення Калуш-інвест — Готельно-ресторанний комплекс Чорногора
Місце проведення Калуш-інвест — Готельно-ресторанний комплекс Чорногора

Organizatorzy forum


Partnerzy